10/12/2015

Projecte solidari de Gedeon Richter

Acció de voluntariat de l’empresa GR en la Fundació Maria Raventós, institució que acull a joves mares solteres en situació de exclusió social i pobresa. El personal dels laboratoris van destinar una jornada laboral a la transformació i millora de tres espais molt utilitzats per els membres de la Fundació: la terrassa exterior, la sala de jocs i el menjador.
El resultat va ser de gran satisfacció pel personal de Gedeon Richter i de molt agraïment i sorpresa per els membres de la Fundació.

eventosolidario01

eventosolidario02

eventosolidario03

eventosolidario04