17/05/2014

Castolin Eutectic

A l’hora de dissenyar un estand tenim en compte diferents elements: la imatge de la empresa, els productes a exposar i el públic objectiu. L’estand que hem fet per l’empresa Castolin Eutectic, fabricant de soldadures tèrmiques, segueix unes línies sòbries i minimalistes, d’acord amb el material d’exposició i l’estil de l’empresa.

castolin

Les necessitats del client per aquest estand era disposar de superfície per exposar màquines de peu (directament sobre el sòl), eines i altres tipus de maquinaria de menor volum. Aquests, anaven col·locats sobre els mostradors que vam dissenyar i produir especialment per a ells. Els materials utilitzats en tots els casos va ser fusta pintada amb pintura setinada d’alta qualitat. Com element comú a tots els mòduls, va ser la creació de cantonades rodones.

A la part principal de l’estand, vam fer un gran mòdul del mateix material, que servia com mostrador de recepció i d’identificació, ja que era on es va col·locar el logotip de la empresa.

Per donar a conèixer el tipus d’empresa que són i el que fan, vam fer dos grans mòduls amb lones impreses retroil·luminades i vam instal·lar 4 pantalles de plasma on es projectaven una sèrie de presentacions.