Creiem que entre tots podem vetllar pel medi ambient. Cada vegada som més contraris al sistema de fabricar, utilitzar i llençar. El nostre planeta ens exigeix sistemes més enginyosos per fomentar la reutilització de recursos.
Per aquest motiu hem creat una línia ecològica pels stands, decoracions per a esdeveniments i escenografies, anomenada kraftub2.
Produïm amb materials reciclats que, un cop acabada la seva vida útil, es reciclaran per tornar al punt inicial del cicle productiu.
Amb aquest sistema propi, kraftub2, volem aportar solucions sostenibles al món del disseny i la comunicació.